Hammer-IMS featured in Engineeringnet Magazine in Belgium

(English language) The ambitions of the two engineers-entrepreneurs Noël Deferm and Tom Redant of start-up Hammer-IMS are (rightly) big: '"We want to make our non-nuclear millimeter waves based technology the golden standard in our application domains. The market is ready, because "Europe discourages the use of today's nuclear measuring equipment".

(Dutch language) De ambities van de twee ingenieur-ondernemers Noël Deferm en Tom Redant van start-up Hammer-IMS zijn (terecht) groot: "We willen onze niet-nucleaire millimetergolventechnologie laten evolueren naar de meetstandaard in onze toepassingsgebieden." De markt achten ze rijp, want "Europa stimuleert juridisch de afbouw nucleaire meetsystemen".

engineeringnet.be

Klik hier of op de afbeelding om het artikel te openen en te lezen.