News

The latest news about Hammer-IMS
07 Jul 2016
Hammer-IMS featured in Engineeringnet Magazine in Belgium

(English language) The ambitions of the two engineers-entrepreneurs Noël Deferm and Tom Redant of start-up Hammer-IMS are (rightly) big: '"We want to make our non-nuclear millimeter waves based technology the golden standard in our application domains. The market is ready, because "Europe discourages the use of today's nuclear measuring equipment".

(Dutch language) De ambities van de twee ingenieur-ondernemers Noël Deferm en Tom Redant van start-up Hammer-IMS zijn (terecht) groot: "We willen onze niet-nucleaire millimetergolventechnologie laten evolueren naar de meetstandaard in onze toepassingsgebieden." De markt achten ze rijp, want "Europa stimuleert juridisch de afbouw nucleaire meetsystemen".

engineeringnet.be

24 Jun 2016
Start Hammer-IMS feestelijk ingezet met receptie en gereputeerde sprekers in Hasselt

Corda Campus Hasselt – Op 10 juni ontving Hammer-IMS een 70-tal gasten in de PhiliCorda zaal om de start van de nieuwe spin-off te vieren. Hier ontvouwden Noël Deferm (general manager) en Tom Redant (technical & product manager) hun plannen m.b.t. hun niet-nucleaire Marveloc meettechnologie op basis van millimeter golven. Daarna spraken Professor Patrick Reynaert (KU Leuven), Kurt Hensen (CEO T&M Solutions - nu Averna) en Lieven De Jonge (Head of Smart Manufacturing, LRM) de genodigden toe. Beide oprichters ontwikkelden nieuwe systemen voor het meten van dikte en gewicht in productielijnen, die proefdraaien bij internationale papierproducenten en fabrikanten van plastic platen en folies, composiet, textiel, glaswol en andere materialen.