News

The latest news about Hammer-IMS
22 Jul 2020
Hammer-IMS story published in GeniaaL magazine of University of Leuven (Dutch language)

Aan het thema ‘ondernemen’ wordt binnen de Faculteit Ingenieurswetenschappen van KU Leuven veel aandacht besteed. Een voorbeeld hiervan is het spin-off bedrijf Hammer-IMS, die de kennis van mm-waveschakelingen op industriële applicaties toepast. De krachtige multisensor-systemen geven fabrikanten van fabrics, plastics en nonwovens een heldere kijk op de kwaliteit van hun product. Deze innovatieve oplossingen vormen een alternatief voor bestaande nucleaire en radioactieve systemen in de markt.